email : scene_r[at]yahoo.com Y!M ID : scene_r

 

Tuesday, July 17, 2007

Wanita Bujang Susukan Anak Angkat siri ke-2

Merujuk matan kitab Minhaj At-Thalibin karangan Imam An-Nawawi rahumahullah (631-676h) di dalam
(كتاب الرضاع)

إنما يثبت بلبن امرأة حيّة بلغت تسع سنين

Maksudny: Di sabitkan penyusuan itu dengan susu wanita yang hidup (yang) sudah sampai umurnya sembilan tahun.

(إنما يثبت بلبن امرأة)
Di sabitkan penyusuan itu dengan susu wanita

Maka selain (terkeluar) daripada susu wanita adalah :

-Tidak disabitkan penyusuan dengan susu lelaki kerana susu itu tidak dijadikan sebagai makanan untuk bayi, maka (disitu) tidak berlaku at-tahrim(haram berkahwin) sama seperti air lain.


-Begitu juga penyusuan dengan khunsa musykil, mazhab As-Syafie memerincikan perkara ini,sekiranya khunsa tersebut jelas sifat kewanitaannya maka berlaku hurim(haram berkahwin) dan sekiranya tidak jelas sifat kewanitaanya maka tidak berlaku hurim

-Manakala penyusuan dengan bahimah (haiwan),sekiranya dua orang bayi ,seorang lelakidan seorang perempuan,meminum susu dari seekor kambing yang sama,maka tidak disabitkan penyusuan(saudara sesusuan) kepada kedua-dua bayi tersebut,Oleh yang demikian mereka ini boleh berkahwin.(rujuk kitab Mughni Al-Muhtaj)

(حيّة)
(disabitkan penyusuan itu dengan susu wanita)yang hidup

Selain(terkeluar) dari wanita yang hidup adalah wanita yang mati.Sekiranya bayi meminum susu dari wanita yang mati maka tidak berlaku hurmah (menurut mazhab as syafie dan di sini terdapat khilaf ulama )

( بلغت تسع سنين)
(Di sabitkan penyusuan itu dengan susu wanita yang hidup yang) sudah sampai umurnya sembilan tahun.

Selain(terkeluar) dari wanita yang sudah sampai umur sembilan tahun adalah kurang sembilan tahun(qamariah) kerana, budak perempuan yang kurang umurnya sembilan tahun, diandaikan tidak boleh melahirkan dan menyusukan.(rujuk tahqiq kitab Minhaj At-Thalibin oleh Dr.Ahmad bin Abd Aziz Al Haddad).

Oleh yang demikian,jika syarat pada sumber susu itu hendaklah dari susu wanita, maka adakah di syaratkan wanita tersebut sudah berkahwin dan telah disetubuhi atau tidak?

Mazhab Hambali,Syafie,dan Hanafi mengatakan :Tidak disyaratkan wanita yang menyusukan bayi itu mestilah sudah berkahwin dan telah disetubuhi.Maka sekiranya wanita dara yang tidak pernah disetubuhi dengan nikah atau wanita pelacur yang terdapat susu di buah dadanya, maka susu tersebut akan menjadikan mereka mahram (di haramkan berkahwin) jika susu tersebut (wanita dara atau pelacur tadi ) disusukan kepada bayi.(rujuk kitab Al-Mufassal fi ahkam Al-Mar'ah Wa Bait Al-Muslim Dr.Karim Zaidan jilid 6 ms 246 masalah 5513 maktabah Muassasah Al-Risalah Beirut)
Wallahu A'lam

No comments: