email : scene_r[at]yahoo.com Y!M ID : scene_r

 

Monday, September 3, 2007

Pembayaran Zakat melalui SMS

Perkembangan teknologi pada hari ini banyak memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menjalani kehidupan seharian.Apabila menyebut khidmat pesanan ringkas SMS.Tidak terlintas dibenak pemikiran saya bahawa banyak fungsinya selaian dari menghantar massej.Kini SMS digunakan untuk menderma,pembayaran zakat,mengundi dan sebagainya.Justeru itu,tumpuan saya pada kali ini adalah pembayaran zakat melalui SMS.Perkara ini pernah menjadi isu apabila Kerajaan Terengganu ingin melaksanakan pembayaran zakat melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) mulai bulan Ramadan tahun lalu, sebagaimana yang tertera di tajuk-tajuk akhbar seperti "Terengganu tetap laksana zakat SMS mulai Ramadan" ( 31/07/2006)-Utusan dan "Kerajaan Pusat Sokong T'ganu Laksana Bayar Zakat Fitrah Guna SMS" -30 Julai, 2006 (bernama).

Secara afdhalnya,pemilik harta itu sendiri yang memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.kecuali beberapa masalah pada menyerahkan zakat kepada pemerintah.

Di dalam permasalahan ini (pembayaran zakat melalui SMS), syarikat telekomunikasi bertindak sebagai wakil pengguna untuk pembayaran zakat.


Persoalannya adakah boleh mewakilkan pembayaran zakat?


Menjawab persoalan ini Imam An-Nawawi menyatakan di dalam Kitab Al-Majmuk jilid ke-6 ms 138 pada pecahan masalah yang ke dua:


له أن يوكل فى صرف الزكاة التى له تفريقها بنفسه . فان شاء وكل فى الدفع الى الامام والساعى، وان شاء فى التفرقة على الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف،وانما جاز التوكيل فى ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون،ولأنه قد تدعو الحاجة الى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك.قال أصحابنا : سواءوكله فى دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف.قال البغوى فى أول باب نية الزكاة :ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في اخراج الزكاة ،كما يجوز توكله فى ذبح الأضحية .

Maksudnya: Seseorang itu boleh mewakilkan pembayaran zakat yang sepatutnya dikeluarkan sendiri.(Seseorang itu) boleh memilih samada mewakilkan pembayaran itu kepada pemerintah ataupun sa'ie (amil).(Dia juga) boleh memilih untuk memberikan (wang zakat) kepada asnaf.Kedua-dua cara ini dibolehkan tanpa ada khilaf.(Dalil yang menunjukkan) boleh mewakilkan pembayaran zakat ini kerana ia merupakan suatu ibadah seperti (mewakilkan orang lain untuk) melangsaikan hutang.(Mewakilkan pembayaran zakat juga dibolehkan) kerana berkehendak kepada wakalah disebabkan ketiadaan wang dan yang seumpamanya.(Ashab -Assyafieah) mengatakan: samada mewakilkan untuk pembayaran zakat dari harta orang yang mewakilkan atau dari harta wakil.Kedua-dua cara ini dibolehkan tanpa ada khilaf. Imam Baghawi mengatakan pada awal bab niat zakat : Dibolehkan seseorang itu mewakilkan kepada hamba atau orang kafir pada mengeluarkan zakat sebagaimana boleh mewakilkan mereka pada penyembelihan korban.


Sebagai tambahan dari persoalan yang sama, saya nukilkan dari kitab Al-Feqh Al-Manhaji Jilid Pertama ms318 cetakan Dar Al-Qalam. Bolehkah pemilik mewakilkan orang lain untuk mengeluarkan zakat??

Ya, dia boleh berbuat demikian kerana zakat (tertakluk kepada)hak-hak harta,dan hak-hak harta boleh diwakilkan sewaktu menunaikannya seperti mewakilkan (orang lain untuk) membayar hutang dan harga barang, dan mengembalikan simpanan (harta wadiah) dan barangan pinjaman kepada pemiliknya.

Maka, boleh bagi pemiliknya mewakilkan sesiapa yang mampu melakukan perkara itu bagi pihak dirinya termasuklah orang kafir dan budak yang sudah mumayyiz tetapi disyaratkan apabila diwakilkan kepada orang kafir atau budak,dia hendaklah menentukan orang yang akan diserahkan zakat itu.

Bagaimana pula dengan niat zakat?

(dibawah ini saya sebutkan tentang niat zakat secara umum dan tidak tertumpu kepada tajuk pembayaran zakat melalui SMS kerana merasakan ianya perlu dan supaya ianya mudah difahami)


Imam Syirazi mengatakan pada matan kitab Al-Muhazzab
di dalam kitab Al-Majmuk jilid 6 ms 156


ولا يصح أداء الزكاة الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم " انما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى" ولأنها عبادة مخصمة فلم يصح من غير نية كالصلاة
.

Maksudnya : Tidak sah pembayaran zakat itu kecuali dengan niat sebagaimana sabda Baginda Nabi Muhammad s.a.w "Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat, dan bagi setiap individu itu dengan apa yang diniatkan" kerana niat itu merupakan sebahagian daripada ibadat.maka,tidak sah ibadat itu tanpa niat seperti (niat untuk menunaikan) solat.


Sebagai rumusan, sekali lagi saya nukilkan dari kitab yang sama dan ruangan yang sama di dalam kitab Al-Feqh Al-Manhaji Jilid Pertama ms318 cetakan Dar Al-Qalam di bawah tajuk "niat sewaktu penyerahan".


Diwajibkan (seseorang itu) berniat sewaktu mengeluarkan zakat untuk membezakan perbuatan tersebut dengan kaffarah dan sedekah berdasarkan hadis masyhur:

انما الأعمال بالنيات

"Sesungguhnya setiap amalam itu berdasarkan niat" (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Sekiranya (pemilik harta tersebut) sendiri yang menguruskan pengeluaran zakat,dia hendaklah berniat sewaktu menyerahkannya kepada orang yang berhak, ataupun sewaktu memisahkan jumlah yang mahu dikeluarkan zakat hartanya itu,iaitu berniat sewaktu memisahkan hartanya itu sesunguhnya jumlah ini merupakan wang zakat hartanya, ini sudah cukup dan tidak perlu berniat sekali lagi sewaktu menyerahkannya.

Sekiranya dia mewakilkannya,dia hendaklah berniat sewaktu menyerahkannya kepada wakil dan tidak wajib bagi wakil selepas itu menghadirkan niat (berniat) sewaktu menyerahkannya kepada orang yang berhak.Tetapi yang afdhalnya ialah wakil juga berniat sewaktu membahagikan harta kepada mereka.Jika pemilik harta tidak berniat sewaktu menyerahkan kepada wakil,maka niat wakil tidak cukup sewaktu menyerahkannya kepada orang yang berhak.Jika pemilik harta menyerahkan kepada pemerintah ataupun wakil pemerintah hendaklah dia berniat sewaktu penyerahan.Dan (perbuatan niat) ini sudah memadai kerana pemerintah adalah wakil kepada orang yang berhak,Maka niat sewaktu menyerahkannya adalah sama denga niat sewaktu menyerahkan kepada orang yang berhak.

Sekiranya pemilik tidak berniat sewaktu menyerahkan kepada pemerintah,niat pemerintah selepas itu tidak membawa faedah dan harta yang diserahkan itu tidak dianggap sebahagian dari pembayaran zakat.Ini disebabkan pemerintah -sebagaimana yang telah kami sebutkan-pemerintah sebagai wakil kepada orang yang berhak,dan bukanlah sebagai wakil bagi pemilik sebagaimana di dalam keadaan menyerahkannya kepada wakil.

Oleh yang demikian, tidak dikira niatnya bagi pihak diri pemilik.Tetapi niat wakil juga tidak cukup apabila pemilik yang mewakilkan tidak berniat sebagaimana yang kamu tahu (yang telah dijelaskan di atas).

Sifat Niat Zakat

Merujuk sifat niat pula Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Majmuk pada muka surat 159 pecahan masalah kedua

قال أصحابنا صفة نية الزكاة أن ينوى : هذا فرض زكاة مالى أو فرض صدقة مالى أو زكاة مالى المفروضة.أو الصدقة المفروضة – فيتعرض- لفرض المال.

Maksudnya : Ulama As-Syafieah mengatakan sifat niat zakat hendaklah seseorang itu berniat : Ini adalah fardhu zakat hartaku, atau ini adalah fardhu sedekah hartaku atau ini adalah zakat hartaku yang fardhu ataupun ini adalah sedekah yang difardhukan –hendaklah mendatangkan- fardhu harta.

Justeru itu,pembayaran zakat melalui SMS dan sebagainya perlulah menghadirkan diri dengan niat fardhu zakat harta ketika mewakilkan pembayaran kepada syarikat telekomunikasi.

Dari sudut mengurusan pula, pihak syarikat telekomunikasi tersebut perlulah amanah dari sudut pengurusan wang zakat itu diserahkan kepada pemerintah atau wakilnya. Sekiranya pengguna meyakini bahawa syarikat tersebut tidak menguruskan wang tersebut dengan baik,maka pengguna tidak boleh mewakilkan pembayaran zakat melalui syarikat tersebut.
Wallahu A'lam

Friday, August 10, 2007

Waktu-waktu yang diharamkan solat

Pernah suatu ketika ingin pulang ke rumah, saya menahan satu teksi, sambil memberikan salam kepada rakan yang masih menunggu bas untuk pulang.Tidak beberapa lama, pemandu teksi itu menyuruh saya duduk ke hadapan kerana ingin bertanyakan soalan.Pelik!!! orang arab nak tanya aku soalan??? ..Diringkaskan cerita,sebenarnya dia ingin bertanyakan tentang waktu haram solat.

Baru-baru ini juga, seorang rakan dari Malaysia bertanyakan soalan yang hampir sama iaitu bolehkan solat hajat selepas solat subuh??,memandangkan perkara ini dilakukan di kampungnya.

Perkara ini pernah disebutkan di dalam hadis :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس

Maksudnya : Dari Abi Hurairah r.a :Sesungguhnya Rasulullah s.a.w melarang dari mengerjakan solat selepas asar sehingga terbenam matahari dan solat selepas subuh sehingga terbit matahari.[hadis riwayat Imam Bukhari,Imam Muslim,Imam Abu Dawud,Imam Tirmizi,Imam Nasaie dan Imam Ahmad

Untuk rumusannya saya nukilkan dari kitab At taqrirat as sadidah fi Al masail mufidah Syaikh Muhammad bin Ahmad Hasan Al Kaaf.cetakan Dar Al Mirath An Nabawi ms 192 -194 di dalam tajuk Al Auqat Allati Tahrumu Fiha As Solah

Waktu-waktu yang diharamkan solat

Sebahagian As-Sayafieah mengiktibar sebagai (waktu-waktu yang dimakruhkan untuk solat) iaitu tegahan karahah tahrim[Karahah tahrim adalah apa yang di sabitkan haramnya itu dengan dalil yang ihtimal dan perlu kepada takwil]

Waktu yang diharamkan untuk solat ada lima :Tiga berhubung dengan waktu dan dua berhubung dengan perbuatan


Waktu waktu yang diharamkan solat yang berhubung dengan waktu

1) Dari terbit matahari sehingga tegak dengan kadar tombak dengan pandangan mata iaitu bersamaan 16 minit.(dalam tempoh 16 minit setelah matahari terbit)


Kadar tombak adalah 4 darjah

Satu darjah bersamaan 4 minit


2) Dari istiwa (pembahagi dua) matahari sehingga zawal (gelincir).Tempohnya terlalu singkat,diharamkan solat ketika ini.


Istiwa adalah : matahari berada di tengah-tengah langit

Zawal adalah : Condongan matahari di tengah-tengah langit


3)Dari langit kelihatan kekuning-kuningan sehingga maghrib.


Waktu-waktu yang diharamkan utuk solat yang berhubung dengan perbuatan

1) Selepas melaksanakan solat subuh sehingga terbit matahari

2) Selepas melaksanakan solat asar sehingga terbenam matahari

Solat-solat yang diharamkan pada waktu yang diharamkan untuk solat,( waktu yang lima) terbahagi kepada dua:

1) Solat-solat sunat kerana sabab muta'akkhir (sebab terkemudian) .Ia terbahagi kepada enam:

a) Solat sunat ihram

b) Solat sunat istikharah

c) Solat sunat keluar dari rumah

d) Solat sunat musafir

e) Solat sunat Qatl

f) Solat sunat hajat


2) Solat sunat mutlak,iaitu solat yang tanpa sebab dan tiada waktunya,seperti solat tasbih dan sebagainya yang tiada waktu yang khusus untuk melaksanakannya.

Waktu-waktu yang terkecuali daripada waktu yang haram iaitu berhubung dengan tempat dan waktu.

1) Tempat : Tanah Haram mekah : iaitu di dalam masjid haram dan kawasan-kawasan tanah haram di mekah,maka dibolehkan solat di kawasan ini pada bila bila waktu tanpa ada waktu yang diharamkan.

2) Waktu : Dari waktu istiwa sehingga zawal pada hari jumaat

Tidak diharamkan untuk melaksanakan qada solat pada waktu-waktu yang diharamkan untuk solat. (boleh melaksanakan qada solat pada bila bila waktu tanpa ada waktu tahrim)

Begitu juga dengan solat-solat sunat kerana sabab mutaqaddim (sebab terdahulu) seperti sola sunat wudhu dan solat sunat tahiyat masjid,ataupun kerana sabab muqaran (sebab bergandingan) seperti solat gerhana matahari dan bulan.

Hukum solat ketika khutbah jumaat

Apabila khatib sedang berkhutbah di atas mimbar,maka diharamkan untuk solat walaupun solat itu adalah solat qada kecuali solat sunat tahiyat masjid dan diwajibkan untuk meringankan (mempercepatkan) solat tahiyat masjid itu dan tidak boleh menambah dua rakaat lagi selain dari solat tahiyat masjid yang tadi.

Thursday, August 9, 2007

Sihaq (lesbian) / سحاق

Sihaq bermaksud ketidakwajaran hubungan jenis diantara dua orang wanita (iaitu kata berlawanan bagi lelaki : liwat) – Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi

Sihaq pada bahasa adalah sihaq dan musahaqah
Manakala sihaq pada istilah adalah : perbuatan wanita antara satu sama lain, dan begitu juga perbuatan orang yang majbub(terpotong seluruh kemaluan lelaki) dengan wanita juga disebut sebagai sihaq.

Perbezaan antara zina dan sihaq adalah:

Sihaq tidak memasukkan kadar hasyafah (kemaluan lelaki) ke dalam faraj(kemaluan wanita) manakala zina sebaliknya.-(rujuk kitab Al-Mustalahat wa Al-Fadzh Al-Feqhiyyah Dr.Mahmud Abd Rahman Abd Mun'im cet. Dar.Alfadhilah jilid 2 ms 234)

Manakala Dr.Wahbah Az –Zuhaili mendefinisikan sihaq sebagai :Perbuatan wanita antara satu sama lain juga merupakan perbuatan yang haram ,dan di takzir bagi pelaku perbuatan sihaq ini walaupun (perbuatan sihaq) diantara lelaki dan wanita, atau (perbuatan sihaq) diantara dua orang lelaki.(rujuk kitab Feqh Islami Wa Adillatuhu Dr.Wahbah Az-Zuhaili jilid 7 ms 5346)

Dalil pengharaman sihaq

Firman Allah s.w.t :

والذين هم لفروجهم حافظون،إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،فمن ابتغى وراء ذالك فأولئك هم العادون
Maksudnya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka,kecuali terhadap isteri mereka ataupun orang yang mereka miliki (hasil dari peperangan dengan orang kafir), maka sesungguhnya mereka dalam keadaan ini tidak tercela.Sesiapa yang mencari yang sebalik dari itu (melalui jalan zina,homoseksual dan sebagainya) maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.(Surah Al-Mu'minun ayat 6-7 )

Lafaz farj di dalam ayat لفروجهم membawa maksud : aurat lelaki atau wanita yang meliputi qubul dan dubur. - Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi pada makna farjul insan.

Dalil ini menunjukkan bahawa umum ayat meliputi lelaki atau wanita pada wajib memelihara kemaluannya kecuali pada suami atau isteri sahaja.Justeru itu, perbuatan sihaq merupakan perbuatan maksiat yang tidak menjaga kemaluannya daripada orang yang sepatutnya dijaga.

Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dari Abi Musa Al Asy'ari r.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda :
إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ،وإذا أتت المرأة المرأةفهما زانيتان
Maksudnya :Apabila seorang lelaki mendatangi lelaki maka mereka berdua berbuat zina,dan apabila seorang wanita mendatangi wanita maka mereka berdua berbuat zina

Sabda Rasulullah s.a.w lagi
سحاق النساء بينهن زنا
Maksudnya:Sihaq diantara wanita itu adalah zina (rujuk kitab Feqh Islami Wa Adillatuhu Dr.Wahbah Az-Zuhaili jilid 7 ms 5346)

Para ulama telah berselisih pendapat pada persoalan adakah diwajibkan uqubah (hukuman) ataupun tidak keatas pelaku sihaq kepada tiga pendapat.

Pendapat pertama :Wajib dihukum bagi kedua-dua pelaku sihaq dari wanita dengan sebatan seratus kali sebatan.

Pendapat kedua : Mereka melakukan perbuatan haram dan tidak dikenakan hukuman had,tetapi dikenakan hukuman takzir.

Pendapat ketiga : Tiada hukuman secara mutlak,tiada had dan tiada takzir keatasnya.(pendapat Zahiriah yang diambil dari kitab Al-Muhalla)

Pendapat yang rajih merupakan pendapat yang mengatakan tiada hukuman had

(rujuk nota kaki kitab Qadhaya Feqhiyah Muasirah tahun satu 2003/2004 Universiti Al-Azhar,Kaherah ms 31-32)

Di dalam furu (pecahan) masalah yang saya nukilkan dari kitab Al-Majmuk Syarah Al-Muhazzab jilid 22 ms 64 ada menyatakan
ويحرم اتيان المرأة المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"وقد مضى تخريجه ،فان ساحقت المرأة لم يجب عليهما الحد، وقال مالك : يجب على كل واحد منهما الحد وهو مائة جلدة.دليلنا أنها مباشرة لا ايلاج فيها فلم يجب فيها الحد ،كما لو باشر الرجل المرأة فيما دون الفرج ، ويعزران لأنها معصية لا حد فيها ولا كفارة
Maksudnya : Dan diharamkan wanita mendatangi wanita sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w : " Apabila wanita mendatangi wanita maka mereka berdua berbuat zina" dan telah disebutkan dari mana hadis ini dikeluarkan sebelum ini.Sekiranya wanita mengauli wanita maka tidak diwajibkan ke atas mereka hukuman had.Dan Imam Malik rahimahullah berkata :Diwajibkan ke atas setiap mereka itu hukuman had iaitu seratus kali sebatan.Dalil kami (as-syafieah): Sesungguhnya wanita tersebut menggauli secara langsung tanpa ilaj (memasukkan hasyafah kedalam faraj wanita) maka tidak diwajibkan hukuman keatasnya had.(Begitu juga) Sebagaimana jika seorang lelaki menggauli secara langsung dengan seorang wanita tanpa (memasukkan hasyafah kedalam faraj),mereka itu di takzir kerana perbuatan itu merupakan sesuatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kafarah keatasnya.

Perkara yang sama juga diperkatakan oleh Imam Ibn Qudamah di dalam Kitab Al-Mughni ms 350
وإن تدالكت امرأتان‏,‏ فهما زانيتان ملعونتان لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال‏:"‏‏إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا فأشبه المباشرة دون الفرج‏، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع ولو باشر الرجل المرأة،و استمتع بها فيما دون الفرج‏،‏ فلا حد عليه
Maksudnya :Apabila dua orang wanita yang saling bergosok,maka meraka berdua melakukan zina dan dilaknat sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w, sesunguhnya Baginda s.a.w bersabda : Apabila seorang wanita mendatangi wanita maka mereka berdua berbuat zina dan tidak dikenakan hukumanhad keatas mereka kerana tiada ilaj(memasukkan hasyafah ke dalam faraj wanita).Umpama menggauli secara langsung (tanpa memasukkan hasyafah kedalam faraj).Mereka berdua perlu di takzir kerana ia merupakan perbuatan zina yang tidak dikenakan hukuman had. Umpama seorang lelaki menggauli wanita secara langsung tanpa jimak walaupun yang menggauli itu lelaki dan wanita.dan berseronok antara mereka tanpa (memasukkan hasyafah kedalam faraj) maka mereka tidak dikenakan hukuman had.

Imam Nawawi rahimahullah menyatakan di dalam Kitab Raudhah At-Thalibin ms 310

Dan wanita yang mendatangi wanita ,mereka itu tidak dikenakan hukuman had, walaupun kita dapati lelaki dan wanita ajnabi yang berada dalam satu selimut,dan tidak diketahui selain dari keadaan itu,kita tidak menjatuhkan hukuman had ke atas mereka ,dengan gambaran ini diwajibkan keatas mereka itu takzir .

Rumusan.

Hukuman takzir merupakan : Suatu hukuman yang dikenakan kepada pesalah bertujuan untuk mengajar (mendidik),celaan,mencegah dan menegur.

Manakala menurut syarak adalah sebagai pengajaran (mendidik) daripada melakukan dosa.Hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah, yang tidak dikenakan hukuman had dan kafarah ke atasnya.Takzir juga disyariatkan bagi setiap maksiat yang tidak sampai ke tahap hukuman had yang disyariatkan ( rujuk kitab Al-Bayan Imam Imrani jilid 12 ms .532 )

Perbuatan Sihaq tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenakan hukuman takzir oleh pemerintah.Perbuatan sihaq bukanlah perbuatan zina menurut istilah feqh.Justeru itu, ia merupakan sesuatu perbuatan maksiat sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun 6-7 diatas)

Wallahu A'lam.

Tuesday, July 31, 2007

Wanita hamil kerana zina berkahwin

Di dalam matan kitab Al Muhazzab Imam Al-Syirazi mengatakan :


ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه


Boleh menikahi wanita yang hamil di sebabkan zina kerana kehamilannya itu tidak di sandarkan (nasab) kepada sesiapa.Maka adanya (kehamilan itu ) seperti tiada.
Manakala di dalam furu' (pecahan) masalah di dalam kitab Al Majmuk syarah kitab Al- Muhazzab ada menyebut:


اذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة ،سواء كانت حائلا أو حاملا ، فان كانت حائلا جاز للزانى ولغيره عقد نكاح عليها وان حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل،وهو أحد الروايتين عن أبى حنيفة رضى الله عنه وذهب ربيعة ومالك والثورى وأحمد واسحاق رضى الله عنهم الى أن الزانية يلزمها العدةكالموطوءة بشبهة فان كانت حائلا اعتدت ثلاثة أقراء،وان كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ولا يصح نكاحها قبل وضع الحمل


Apabila seseorang wanita berzina maka tidak diwajibkan ke atasnya iddah, sama ada (kesan perzinaanya itu menyebabkan) dia tidak hamil atau hamil.Sekiranya dia tidak hamil maka bolehlah bagi lelaki yang berzina dengannya atau lelaki lain berakad nikah dengannya.(Manakala ) sekiranya wanita tersebut hamil hasil dari perbuatan zina maka makruh bernikah dengannya sebelum perempuan tersebut bersalin.Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Abi Hanifah r.a (dan merupakan pendapat mazhab Syafie)

Manakala Rabieah, Imam Malik, Imam Al- Thauri,dan Imam Ahmad serta Imam Ishak semoga Allah meredhai mereka berpendapat : Sesungguhnya wanita yang berzina itu perlu manjalani Iddah sebagaimana digauli secara syubhah (wati syubhah). Sekiranya wanita yang berzina itu tidak hamil maka iddahnya adalah tiga kali suci,Dan sekiranya wanita yang berzina itu hamil maka iddahnya adalah selepas bersalin dan tidak sah nikahnya sebelum bersalin.(rujuk kitab Al-Majmuk syarah Al-Muhazzab jilid 17 ms 348)


Dr.Wahbah Az-Zuhaili mengatakan di dalam Kitab Feqh Al-Islami Wa Adillatuhu jilid ke 9 ms 6648 :

Dibolehkan secara ittifak (sepakat ulama) bahawa boleh bagi penzina mengahwini dengan wanita yang dizinanya.Maka sekiranya lahirnya anak selepas cukup tempoh enam bulan daripada waktu akad nikah dengan wanita tersebut ,maka sabit (nasab) anak tersebut daripadanya, sekiranya anak itu lahir kurang dari tempoh enam bulan daripada waktu akad (maka) tidak dinasabkan kepadanya kecuali dia mengaku bahawa anak itu adalah daripadanya (hasil daripada nikah yang sah) dan dia tidak secara terang mengatakan anak tersebut daripada zina.Pengakuan sabit anak kepadanya kerana ihtimal (pertimbangan) akad sebelumnya atau kerana dukhul (jimak) dengan syubhah.


[edit 9/9/1429 Rumusan kalam Dr Wahbah Az-Zuhaili di atas :

-Pezina boleh mengahwini wanita yang dizinanya.


-Sekiranya anak hasil zina itu lahir selepas cukup tempoh 6 bulan daripada waktu akad nikah maka sabit nasab anak tersebut kepada lelaki. (pensabitan kepada lelaki tersebut boleh terlepas daripada hukum dunia walaupun pada hakikatnya anak tersebut perlu dinasabkan kepada ibunya)


-Sekiranya anak zina itu lahir kurang daripada tempoh 6 bulan daripada waktu akad maka tidak boleh dinasabkan kepada lelaki (anak hendaklah dinasabkan kepada ibunya). Kecuali dia mengaku bahawa anak itu adalah benar-benar daripadanya (hasil daripada nikah yang sah) dan dia tidak secara terang mengatakan anak tersebut daripada zina.[jika secara terang anak daripada zina maka jelas akan dinasabkan kepada ibunya namum jika tidak dia boleh terlepas daripada hukum dunia]

Tambahan edit 9/9/1429 Persoalan nasab anak zina yang terkeluar daripada tajuk “wanita hamil kerana zina berkahwin” memandangkan banyak persoalan nasab ini ditanyakan.


Sebab sabit nasab anak kepada ibunya adalah wiladah (bersalin) sama ada secara syarie atau tidak syarie.Manakala sebab sabit nasab kepada bapa [ruj Fiqh Islami 7256 jilid 10]:

1) 1) Nikah Soheh

2) 2) Nikah Fasid

3) 3) Watie Syubhah


Bermakna semua anak akan dinasabkan kepada ibu kemudian akan sabit kepada bapa dengan sebab nikah soheh, nikah fasid atau watie syubhah.


Anak zina akan dinasabkan kepada ibunya kerana tiada akad nikah yang soheh, bukan nikah fasid mahupun watie syubhah.


Masalah [rumusan masalah nasab oleh scene-r] :

Secara umumnya anak zina akan dinasabkan kepada ibunya sama ada wanita itu berkahwin dengan orang yang berzina dengannya atau dengan lelaki lain. Di bawah permasalahan nasab anak zina yang lahir sebelum dan selepas 6 bulan.

1) Sekiranya anak itu lahir selepas 6 bulan daripada tempoh akad perkahwinan.

a) Suami mengaku bahawa anak tersebut adalah daripada zina maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ibunya.

b) Suami mengaku dengan cara menipu bahawa anak tersebut adalah hasil daripada nikah yang soheh maka lelaki tersebut boleh terlepas daripada undang-undang dunia,iaitu dakwaannya boleh diterima. .(dia boleh menang dengan penipuan di dalam dakwaan).[pada hakikatnya anak tersebut perlulah dinasabkan kepada ibunya]

Apabila sudah nasab kepada lelaki maka segala hukum berkaitan dengan nasab akan mengikuti lelaki

2) Sekiranya anak itu lahir kurang 6 bulan daripada tempoh akad perkahwinan.

a) Anak itu akan dinasabkan kepada ibunya.

Sekian itu sahaja,

Wallahu A'lam

Saturday, July 28, 2007

Percampuran jenazah muslimin dan kafir

Apabila berlaku sesuatu bencana yang melibatkan percampuran mangsa antara muslimin dan kafir,seperti berlaku kebakaran, kapal karam, banjir besar dan sebagainya sehingga tidak dapat membezakan di antara mayat muslimin dan kafir.Maka para ulama' telah membahaskan perkara tersebut.

Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' syarah Al-Muhazzab Imam Al-Syirazi pada jilid 5 ms 218 Bab Jenzah


اذا اختلط مسلمون بكفار،ولم يتميزوا ،فقال أصحابنا : يجب غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة عليهم،ودفنهم ،ولا خلاف فى شيء من هذا،....

Maksudnya: Apabila bercampur muslimin dan kafir,dan tidak dapat dibezakan, maka mazhab syafieah mengatakan : Wajib dimandikan,dikafankan dan solat (jenazah) ke atas mereka (secara) keseluruhannya.

Tambahan dari beliau :


....ولا فرق عندنا أن يكون عدد المسلمين أكثر أو أقل حتى لو اختلط مسلم بمائة كافر وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم ....


Maksudnya: Dan tiada beza menurut kami (mazhab syafieah), sama ada bilangan muslimin lebih banyak (berbanding kafir) atau (bilangan muslimin lebih) sedikit (berbanding kafir) sehingga, walaupun percampuran (jenazah) muslim dengan seratus (jenazah) kafir, (maka) wajib dimandikan, dikafankan dan solat ke atas mereka dan dikuburkan keseluruhannya.

Begitu juga dengan Imam Al-Imrani di dalam kitab Al Bayan dalam bab [solat ke atas mayat] pada masalah [tidak boleh solat ke atas orang kafir].Beliau mengatakan:


إذا مات كافر.. لم تجز الصلاة عليه،لقوله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا

ولأن الصلاة للرحمة والكافر لا يرحم

ويجوز غسله وكفنه ودفنه،لما ذكرناه من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في موت أبيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه ، ليكفن فيه عبد الله بن أبي ،ابن سلول وكان منافقا،.....

Maksudnya: Apa bila mati seorang kafir…tidak boleh disolatkan ke atasnya sebagaimana firman Allah s.w.t : dan janganlah sesekali kamu solatkan (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka.(surah at taubah ayat 84)

Kerana solat (ke atas jenazah itu bertujuan) untuk memohon rahmat kasih sayang dan orang kafir itu tidak dirahmati

Dan (jenazah kafir itu) boleh dimandikan,dikafankan dan dikuburkan, sebagaimana yang kami telah sebutkan daripada hadis saidina Ali r.a pada kematian bapanya.(Perkara ini dibolehkan) kerana Nabi Muhammad s.a.w telah memberikan baju baginda untuk mengkafankan Abdullah bin Ubai bin Salul yang merupakan orang munafik

{[scene-r] Abdullah bin Ubai bin Salul bapa kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubai.Abdullah bin Ubai merupakan seorang munafik yang mati pada zul qaedah tahun ke sembilan di Tabuk.Untuk mengetahui kisah pemberian qamis (baju) Baginda s.a.w untuk dijadikan kafan Abdullah bin Ubai boleh rujuk Kitab Soheh Bukhari bil1350,Kitab Nurul Yaqin,atau Kitab Jamie Li Ahkam Al-Quran Imam Qurtubi pada syarah surah At Taubah ayat 84}

Seterusnya Al-Imam Al-Imrani menyebutkan :

فإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار،ولم يتميزوا..فإنه يصلي على واحد واحد ،وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما،سواء كان المسلمون أكثر أو أقل،...

Maksudnya: Sekiranya bercampur jenazah muslimin dengan jenazah kafir,dan tidak dapat dibezakan , maka hendaklah solat ke atas mereka satu persatu,dan diniatkan solat jenazah ke atasnya sekiranya (jenazah ini) muslim,(tidak kira) samada jenazah muslim lebih banyak(dari jenazah kafir) atau lebih sedikit (dari jenazah kafir)

Perkara yang sama juga disebutkan di dalam Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah :

فإن اختلط موتى المسلمين بموتي المشركين‏,‏ فلم يميزوا صلى على جميعهم ينوي المسلمين قال أحمد‏:‏ ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلى عليهم وهذا قول مالك‏,‏ والشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم وإلا فلا ....

Maksudnya :Apabila bercampur jenazah muslim dengan jenazah musyrikin dan tidak dapat membezakan (antara muslim dan kafir) maka solat ke atas mereka secara keseluruhannya.Imam Ahmad berkata:dan (mereka menjadikan) antara mereka dengan qiblat kemudian solat ke atas mereka (mengerjakan solat jenazah).Ini juga (merupakan) qaul (pendapat) Imam Malik dan Imam Syafie.(Manakala) Imam Abu Hanifah mengatakan :Sekiranya jenazah muslimin itu lebih ramai dari jenazah kafr maka bolehlah disolatkan ke atas mereka tetapi sekiranya jenazah muslim itu lebih sedikit dari jenazah kafir maka tidak perlu disolatkan.

Dr Karim Zaidan mengatakan di dalam kitab Al Mufassal jilid pertama muka surat 285. Beliau menyebutkan:

Apabila bercampur jenazah muslimin dengan kafir dan tidak dapat membezakannya, maka jenazah dibuatkan saf (barisan) sebagaimana yang telah kami diterangkan(pada tajuk) sebelum ini(rujuk ms 284 dan 285) dalam keadaan jenazah satu jenis atau berlainan (lelaki atau perempuan).Kesemua jenazah tersebut di solatkan serentak. Imam dan makmum meniatkan solat ke atas muslimin daripada jenazah yang ada.

(imam dan makmum meniatkan solat ke atas muslimin sahaja di antara banyak-banyak jenazah yang disolatkan secara serentak itu kerana tidak boleh solat ke atas orang kafir [scene-r] )

Imam Nawawi mengatakan di dalam KitabAl Majmuk

قال أصحابنا رحمهم الله : وهو مخير في كيفية الصلاة،فان شاء أفرد كل واحد من الجميع بصلاة وينوى الصلاة عليه ان كان مسلما،وقال القاضى حسين والبغوى وغيرهما : ويقول في الدعاء :اللهم اغفر له ان كان مسلما،قال أصحابنا ويعذر فى تردد النية للضرورة،كمن نسي صلاة من الخمس يصليهن ويعذر في تردد النية وان شاء صلى على الجميع صلاة واحدة وينوى الصلاة علي المسلمين من هؤلاء،...

Maksudnya : Mazhab AsSyafieah rahumahumullah berkata : Boleh pilih bagaimana untuk melaksanakan solat (jenazah),Sekiranya hendak solat seorang demi seorang dan di niatkan solat ke atas jenazah sekiranya jenazah itu muslim.Imam Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi dan selainnya mengatakan pada doa solat jenazah : Ya Allah, ampunilah dosanya sekiranya dia muslim. Mazhab As-Syafieah mengatakan: Dalam keadaan kesukaran (boleh) taraddud (syak) dalam niat kerana darurat,sebagaimana (boleh bagi ) sesiapa yang solat lima rakaat (syak niat) dalam keadaan kesukaran.Dan sekiranya ingin solat jenazah serentak (hendaklah) diniatkan solat jenazah ke atas muslimin daripada kesemua jenazah yang ada.

Wallahu A'lam

Wednesday, July 25, 2007

Nikah Kontrak

Nikah menurut syarak adalah sesuatu akad perjanjian yang menghalalkan pasangan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan.(ruj Kitab Umdah As-Salik Wa Uddatu An-Nasik oleh Ibn Naqib bab nikah)

Kontrak adalah perjanjian formal dengan syarat-syarat tertentu antara dua pihak atau lebih.(Kamus Dewan)

Di antara syarat sah pernikahan ialah

Bentuk ijab dan qabul pernikahan hendaklah dibuat secara muabbadah (selamanya) dan bukanlah dalam bentuk muaqqatah (bertempoh).Sekiranya pernikahan itu (dibuat dengan syarat) bertempoh maka batallah pernikahan tersebut.(ruj Kitab Feqh Islami Wa Adillatuhu Dr Wahbah Az Zuhaili jilid.9 ms 6551)

Para ulama telah bersepakat bahawa sesuatu pernikahan yang dibuat dengan syarat bertempoh itu adalah tidak sah.Tidak kira sama ada pernikahan yang dibuat dengan syarat tempoh yang diketahui seperti lafaz"aku bernikah dengan engkau dalam tempoh setahun"atau syarat tempoh yang tidak diketahui seperti lafaz "aku bernikah dengan engkau sehingga aku selesai belajar atau selesai bekerja",begitu juga sama ada syarat pernikaan itu dibuat dengan syarat tempoh yang sekejap atau lama.(ruj Kitab Al- Usrah Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Muasir Dr Wahbah Az Zuhaili ms 65)


Nikah kontrak termasuk di dalam pernikahan muaqqat (bertempoh):iaitu sesorang lelaki bernikah dengan wanita dalam tempoh sepuluh hari atau sebulan atau setahun.Perkahwinan ini adalah batil kerana ianya termasuk apa yang dikatakan nikah Mut'ah


Nikah mut'ah pula adalah sesuatu persetujuan atau persepakatan antara lelaki dan perempuan untuk tamatta'(berseronok) salah satu daripada kedua-duanya dengan tempoh yang tertentu kemudian ditinggalkan tanpa talaq.Pernikahan mut'ah adalah batil menurut persepakatan jumhur sahabat ,tabien,dan a'immah mazahib selain dari imamiah.(ruj Kitab Al- Usrah Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Muasir Dr Wahbah Az Zuhaili ms 65)


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبروعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية

Maksudnya: Dari Saidina Ali bin Abi Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah dengan wanita pada perang Khaibar dan makan himar ahliyah. (HR Imam Al Bukhari ruj.kitab Umdatul Ahkam).

Rasulullah s.a.w bersabda :

يا أيها الناس،إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء،وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة

Maksudnya : "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamuistimta dengan wanita( nikah mut'ah). Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).

Perbezaan nikah mut'ah dan muaqqat adalah pada lafaz tamatta' bagi nikah mut'ah dan lafaz zawaj (nikah) bagi nikah muaqqat.


Contoh lafaz bagi nikah mut'ah.

تمتعت بكِ يوما بدينار،فقالت قبلت المتعة

Aku bertamatta' (berseronok) dengan kamu untuk satu hari dengan satu dinar maka perempuan itu menjawab :Aku terima mut'ah tersebut.

Contoh lafaz bagi nikah muaqqat atau kontrak.

تزوجتك مدة كذا،كعشرة أيام مثلا على مهر قدره كذا فتقول:قبلت

Aku bernikah (berkahwin) dengan kamu dengan tempoh sekian,seperti sepuluh hari sebagai contoh (dan) dengan kadar mahar sekian.,kemudian perempuan itu menjawab Aku terima.

(ruj.kitab Al Mufassal Fi Al-Ahkam Al-Mar'ah Wa Bait Al-Muslim Dr. Karim Zaidan jilid 6 ms 162)

Bagaimana sekiranya pernikahan itu disyaratkan tempoh umur salah satu daripada suami atau isteri?

Sebagai contoh:Aku bernikah dengan kamu dengan tempoh umur kamu atau, aku bernikah dengan kamu dengan tempoh umurku.Kemudian, perempuan tersebut menjawab :Aku terima

Adakah pernikahan ini batal kerana diiringi dengan tempoh?

Al Imam Khatib As-Syirbini rahimahullah di dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj dan Al-Imam Al-Ramli rahimahullah dalam kitabnya Nihayah Al-Muhtaj.Kedua-dua kitab syarah Minhaj At-Thalibin karangan Imam Nawawi rahimahullah ini menyebutkan bahawa, batal pernikahan sekiranya nikah dengan (syarat) tempoh umur suami atau umur isterinya.

Di dalam mazhab As-syafieah telah mengatakan dengan jelas dalam bab jual beli.Sekiranya seseorang itu mengatakan:Aku menjual barang ini kepada kamu dengan tempoh hayat kamu.Jual beli seperti ini tidak sah.Maka (dalam) pernikahan lebih utama.(kalaulah jual beli dengan tempoh hayat sesorang sahaja batal apatah lagi nikah)

(rujuk Kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 4 ms 239 dan Kitab Nihayah Al-Muhtaj jilid 6 ms 215)

Bagaimana sekiranya seseorang lelaki yang bernikah dengan niat akan talak perempuan tersebut tanpa menentukan waktu akan talak perempuan tersebut?

Mungkin beberapa kemungkinan yang boleh kita buat dari persoalan di atas.

-Sekiranya seseorang lelaki berniat akan talak isterinya setelah berkahwin,kemudian disampaikan niatnya kepada bakal isteri tersebut, atau pada walinya lalu dipersetujui. Maka jelaslah disini,perkahwinan tersebut adalah perkahwinan muaqqat (bertempoh) yang tidak diketahui.Ini bermakna perkahwinan tersebut adalah batal.

-Manakala sekiranya lelaki tersebut berniat akan talak isterinya setelah berkahwin tetapi hanya memendamkan niatnya tanpa makluman bakal isteri atau walinya, mungkin perkahwinan yang ingin dilaksanakan itu kerana dendam atau sesuatu kepentingan peribadi maka nikahnya adalah sah tetapi berdosa.

Mazhab Maliki Hanbali dan Syafie mengatakan :sekiranya seseorang lelaki menikahi perempuan tanpa syarat tetapi di dalam hatinya sudah berniat untuk mentalak perempuan tersebut setelah tempoh sebulan (perkahwinan),atau setelah sempurna keinginannya di negara tersebut maka nikah tersebut adalah sah.(ruj Kitab Al- Usrah Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Muasir Dr Wahbah Az Zuhaili ms 65/ Kitab Al Mughni)

Bagaimana nasab anak hasil daripada hubungan perkahwinan kontrak?

Penentuan nikah kontrak sama ada batil atau fasid memberi kesan pada nasab anak.Apa yang saya dapati, kebanyakan ulama mengakatan nikah Muaqqat adalah batil.Justeru itu, untuk kepastian, bagi menjawab persoalan ini, saya telah menghantarkan khidmat pesanan ringkas (sms) kepada Al-Fadhil Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah melalui telefon bimbit rakan saya,

Beliau menjawab :Di nasabkan kepada ibunya sebab nikah itu batil, tidak sah,hubungan mereka itu zina.

[scene-r] Kalau begitu apakah contoh nikah fasid sebab saya tidak dapat bezakan nikah fasid dan batil

[Syaikh] Nikah muhallil,nikah kontrak,nikah syagar ni contoh nikah fasid

[scene-r] Mungkin soalan ana yang terakhir.ana musykil.bukankah sabit nasab itu pada nikah soheh,nikah fasid dan watie syubhah.

Nikah kontrak termasuk dalam nikah fasid.Mengapa tidak sabit nasab pada nikah kontrak malah pada ibu sedangkan rosaknya nikah kontrak pada syarat sah nikah bukan pada rukun.Mohon bimbingan dari syaikh.Jazakumullah Khairan

[Syaikh] Fasid fi haqiqatil amri sementara pasangan tidak tahu- seperti dinikahkan oleh wali atau saksi yang fasik sedangkan mereka tidak tahu.

Kalau mereka tahu maka mereka tidak boleh berkumpul -kalau kontrak, mereka tahu dan semua tahu hukumnya batil. (messeges send 25/6/1428)

Wallahu A'lam.

Sebarang teguran dipersilakan.

Tuesday, July 17, 2007

Wanita Bujang Susukan Anak Angkat siri ke-2

Merujuk matan kitab Minhaj At-Thalibin karangan Imam An-Nawawi rahumahullah (631-676h) di dalam
(كتاب الرضاع)

إنما يثبت بلبن امرأة حيّة بلغت تسع سنين

Maksudny: Di sabitkan penyusuan itu dengan susu wanita yang hidup (yang) sudah sampai umurnya sembilan tahun.

(إنما يثبت بلبن امرأة)
Di sabitkan penyusuan itu dengan susu wanita

Maka selain (terkeluar) daripada susu wanita adalah :

-Tidak disabitkan penyusuan dengan susu lelaki kerana susu itu tidak dijadikan sebagai makanan untuk bayi, maka (disitu) tidak berlaku at-tahrim(haram berkahwin) sama seperti air lain.


-Begitu juga penyusuan dengan khunsa musykil, mazhab As-Syafie memerincikan perkara ini,sekiranya khunsa tersebut jelas sifat kewanitaannya maka berlaku hurim(haram berkahwin) dan sekiranya tidak jelas sifat kewanitaanya maka tidak berlaku hurim

-Manakala penyusuan dengan bahimah (haiwan),sekiranya dua orang bayi ,seorang lelakidan seorang perempuan,meminum susu dari seekor kambing yang sama,maka tidak disabitkan penyusuan(saudara sesusuan) kepada kedua-dua bayi tersebut,Oleh yang demikian mereka ini boleh berkahwin.(rujuk kitab Mughni Al-Muhtaj)

(حيّة)
(disabitkan penyusuan itu dengan susu wanita)yang hidup

Selain(terkeluar) dari wanita yang hidup adalah wanita yang mati.Sekiranya bayi meminum susu dari wanita yang mati maka tidak berlaku hurmah (menurut mazhab as syafie dan di sini terdapat khilaf ulama )

( بلغت تسع سنين)
(Di sabitkan penyusuan itu dengan susu wanita yang hidup yang) sudah sampai umurnya sembilan tahun.

Selain(terkeluar) dari wanita yang sudah sampai umur sembilan tahun adalah kurang sembilan tahun(qamariah) kerana, budak perempuan yang kurang umurnya sembilan tahun, diandaikan tidak boleh melahirkan dan menyusukan.(rujuk tahqiq kitab Minhaj At-Thalibin oleh Dr.Ahmad bin Abd Aziz Al Haddad).

Oleh yang demikian,jika syarat pada sumber susu itu hendaklah dari susu wanita, maka adakah di syaratkan wanita tersebut sudah berkahwin dan telah disetubuhi atau tidak?

Mazhab Hambali,Syafie,dan Hanafi mengatakan :Tidak disyaratkan wanita yang menyusukan bayi itu mestilah sudah berkahwin dan telah disetubuhi.Maka sekiranya wanita dara yang tidak pernah disetubuhi dengan nikah atau wanita pelacur yang terdapat susu di buah dadanya, maka susu tersebut akan menjadikan mereka mahram (di haramkan berkahwin) jika susu tersebut (wanita dara atau pelacur tadi ) disusukan kepada bayi.(rujuk kitab Al-Mufassal fi ahkam Al-Mar'ah Wa Bait Al-Muslim Dr.Karim Zaidan jilid 6 ms 246 masalah 5513 maktabah Muassasah Al-Risalah Beirut)
Wallahu A'lam

Sunday, July 15, 2007

Pelaburan (Investment)

Dua perkataan yang perlu berhati-hati sebelum seseorang itu membuat sebarang pelaburan,tidak kira apa sahaja bentuk pelaburan sama ada pelaburan internet , hartanah dan sebagainya iaitu perkataan"jamin dan tetap"atau perkataan yang seumpamanya, atau seerti dengannya, atau yang membawa maksud kedua-duanya.

Dan dari perkataan jamin itu anda akan jumpa perkataan"Menjamin pulangan, pelaburan terjamin, keuntungan dijamin" atau yang seumpama maknanya seperti "janji untung" dan "tanpa risiko".

Manakala dari perkataan tetap itu anda akan jumpa perkataan "keuntungan tetap" ataupun yang seumpama dengan perkataan tetap iaitu "pendapatan mingguan, bulanan,dan tahunan".

Kesemua bentuk pelaburan yang menjaminkan keuntungan tertentu ataupun keuntungan tetap seperti ini membatalkan akad pelaburan menurut perspektif Islam.

Teori ini hanyalah rekaan saya untuk memandang sekali imbas dan cepat samada pelaburan tersebut batal atau tidak mengikut kebiasaan perkataan ini digunakan semasa promosi pelaburan dibuat.

Contoh yang di ambil dari beberapa laman web sila perhatikan perkataan di bawah ini:

Contoh 1

1)

Bulan 1 - RM4,600++ (dijamin dapat)
Bulan 2 - RM10,288++
Bulan 3 - RM36,800++

2) Tiada risiko

Rujuk " http://fuyooh.blogspot.com/2007/04/program-usahawan-jutawan-terbilang.html"

Contoh 2

1)

Kaedah Pelaburan Untung Bulanan Tanpa Modal dan Tanpa Berhadapan Dengan Sebarang Risiko

2) Anda boleh melabur lebih dari satu rumah...! Lihat contoh keuntungan bulanan dari pelaburan... tanpa bekerja, tanpa modal.

Tahun Pelaburan ke

Jumlah Rumah

Ansuran Bulanan RM

Bayaran Diterima Sebulan

Untung Sebulan RM

1

1

1,100

1,600

500

2

2

2,200

3,200

1,000

3

4

4,400

6,400

2,000

4

7

7,700

11,200

3,500

5

11

12,100

17,600

5,500

Rujuk " www.angelfire.com/ex2/ejen4/a-pelaburan.htm"

Contoh 3

Tidak, untuk melabur dalam hartanah dengan ZERO risk, land development adalah bidangnya

Rujuk " http://www.saifulsham.com/rahsiahartanah2.html"

Contoh 4

* Minimum Index Code Purchse is $ 20

Code Types

Value

Percentage

Days

Total Percentage

Index20 Code

$ 20

1.8 % per day

100

180 %

Index1000 Code

$ 1,000

2.0 per day

100

200 %

Index5000 Code

$ 5,000

2.3 % per day

100

230 %

"EAINDEX Plans are designed to simplify the investment process by providing easy calculation values of $ 20, $ 1000 and $ 5000. Each index code provides a FIXED RETURN for period of 100 days from inception"

Fixed return = Pulangan tetap

Rujuk " http://www.eaindex.com/index.php" web ini telah disekat aksesnya

KUALA LUMPUR 10 Julai – Suruhanjaya Sekuriti (SC) hari ini menyekat akses dua lagi laman web iaitu www.eaindex.com dan www.winlifund.com yang menawarkan skim pelaburan tidak sah kepada orang ramai (utusan online 11 Julai 2007/ 25 Jamadil Akhir 1428)

Contoh pertanyaan dari rakan group zaharuddin.com yang saya terima melalui email :

Salam
Ada seorang saudara telah menawarkan peluang pelaburan didalam syarikat rakan beliau yang telah lama stabil berniaga berkenaan tumbuhan.Jika pelaburan dibuat 10K saudara saya akan bagi
3K setiap bulan dlm 3xbayaran memandangkan katanya prestasi sykt yang baik, dan tiada bayaran atau(kurang dari 3K) jika sykt tidak dapat mengeluarkan hasil terutama musim hujan atau sebagainya (bulan 11-12). Modal boleh dikeluarkan semula jika diberi tempoh secukupnya berdasarkan prestasi sykt yang teguh.soalan saya apakah bentuk pelaburan ini dibolehkan.Dan peranan saudara saya sebagai orang tengah

sekian terima
diaz

Di sini saya sertakan syarat keuntungan menurut perpektif Islam adalah:

1) Hendaklah keuntungan itu diketahui kadarnya,iaitu kadar yang telah diketahui oleh setiap orang yang berakad (pelabur dan syarikat).Sekiranya keuntungan tersebut tidak diketahui (qadarnya) maka akad tersebut menjadi fasid,kerana jahalah (tidak ketahui qadar) itu merosakkan akad

2)Hendaklah keuntungan tersebut merupakan bahagian perolehan yang bersifat terbuka(tanpa ditentukan dengan jumlah tertentu, bukan ditetapkan) dan keuntungan itu bukan dari modal:iaitu nisbah perpuluhan atau peratus ,Sekiranya keuntungan tersebut ditetapkan (ditentukan dengan jumlah tertentu) seperti mensyaratkan akan terima seseuatu keuntungan yang tetap,syarat tersebut tidak sah,Maka pelaburan tersebut menjadi rosak (fasid).Dengan andaian bahawa Mudharib (syarikat atau pengusaha) tidak peroleh sebarang keuntungan kecuali pada kadar yang telah ditentukan tadi.(rujuk Kitab Muamalah Al-Maliah Al-Muasirah Dr Wahbah Az Zuhaili ms :111)

Sebagai tambahan

Kontrak pelaburan tidak sah sekiranya keuntungan diperolehi oleh salah satu pihak samada dari pelabur atau pengusaha ditentukan dengan kadar jumlah tertentu,Contohnya syarat itu menyatakan salah satu pihak (pelabur atau pengusaha) akan menerima RM 1000 daripada keuntungan atau jumlah tertentu.(rujuk Feqh Al Manhaji cet. Dar Al Qalam ms:234)

(ini bermakna jaminan keuntungan terhadap pelabur atau pengusaha akan menerima RM1000 sebagai jumlah yang telah ditentukan)

Contoh pelaburan yang dibenarkan di dalam syarak:

Seseorang melaburkan RM 1000 kepada sebuah syarikat yang menjanjikan untung 10% daripada keuntungan yang diperolehi akan diberikan kepada pelabur.

Keuntungan = Jualan – kos pengurusan dan modal

Setelah syarikat tersebut menjalankan perniagaan dan mereka memperoleh keuntungan.

Sekiranya keuntungan tersebut RM1500 maka untung yang diperolehi oleh pelabur adalah sebanyak RM150 (RM1500 x 10%)

Sekiranya keuntungan tersebut RM 1000 maka untung yang diperolehi oleh pelabur adalah sebanyak RM 100 (RM 1000x 10%)

Sekiranya keuntungan tersebut RM 50 maka untung yang diperolehi oleh pelabur adalah sebanyak RM 5 (RM 50 x 10%)

Sekiranya tiada keuntungan maka tiada keuntungan bagi pelabur

Sebarang kerugian akan ditanggung oleh pelabur itu sendiri kecuali kerugian itu berpunca daripada kecuaian pengusaha maka pengusaha akan dikenakan gantirugi

Contoh pelaburan yang diharamkan oleh syarak:

-Seseorang melaburkan RM 1000 kepada sebuah syarikat yang menjanjikan keuntungan 10% akan diperolehi dari modal tersebut.iaitu untung sebanyak RM100 (RM1000x10%) selepas beberapa tempoh (keuntungan telah dijamin)

-Sekiranya pelabur melaburkan RM 2000 kepada sebuah syarikat yang menjanjikan keuntungan 25% akan diperolehi dari modal tersebut iaitu untung sebanyak RM 500 (RM 2000 x 25%) selepas beberapa tempoh (keuntungan telah dijamin)

-Sekiranya pelabur melaburkan RM 5000 kepada sebuah syarikat yang menjanjikan pulangan RM 7000 selepas beberapa tempoh.(nilai untung dengan kadar jumlah RM7000 itu telah ditetapkan)

-Seseorang pelabur melaburkan RM1000 kepada sebuah syarikat yang menjanjikan pulangan RM 500 mingguan.(nilai untung dengan kadar jumlah RM500 itu telah ditetapkan)

Kesemua akad ini di haramkan kerana akad pelaburan seperti ini telah terbatal dan bukan lagi sebagai pelaburan, malah sebagai pinjaman wang kepada pengusaha dengan janji bayar balik daripada modal yang dipinjamkan daripada pelabur. (Pengusaha berhutang dengan pelabur dan janji bayar balik dengan lebihan).Hal ini adalah Riba yang diharamkan di dalam Islam.

Wallahu A'lam.

Sebarang teguran di alu-alukan.