email : scene_r[at]yahoo.com Y!M ID : scene_r

 

Saturday, July 14, 2007

Kupon

Teringat saya masa di sekolah rendah dahulu,ada satu Festival Jubli Emas sempena ulang tahun penubuhan sekolah tersebut yang ke 50-tahun.Masa itu,guru kelas saya mengingatkan kepada sesiapa yang ingin membeli barangan pada hari tersebut hendaklah dengan menggunakan kupon yang telah disediakan oleh pihak sekolah sahaja.Kupon itu boleh didapatkan daripada guru kelas.

Kebiasaanya,apabila festival seperti ini dijalankan di sekolah-sekolah, akan berlaku masalah pemulangan wang kecil kepada pelanggan. Justeru itu,mungkin dengan penggunaan kupon seperti ini bertujuan untuk memudahkan urusan jual beli pembeli dan peniaga sepanjang festival berlangsung.

Baiklah,mari kita tinjau urusan jual beli yang berlaku melibatkan kupon seperti ini.

Sebagai contoh:Sebuah sekolah mengadakan festival pada 25 hingga 30 Jun 2007 dengan menjual kupon bernilai RM10.Di dalam kupon tersebut terdapat beberapa helaian kupon bernilai RM2 tiga helai,RM1 dua helai dan lima puluh sen (RM0.50) empat helai.Jumlah keseluruhannya juga RM10.

RM 10 = (RM2 x 3 = RM 6) + (RM1x2 =RM 2) dan (RM0.50x 4 =RM 2)

Kupon ini hanya sah lakunya pada tarikh tersebut sahaja (25 hingga 30 Jun 2007)

Beberapa persoalan yang saya cuba timbulkan sebelum festival berlangsung di sini antaranya:

1)Adakah kedudukan kupon ini sama dengan kedudukan wang ?

Ya,kedudukan kupon kini sama dengan kedudukan wang kerana nilai kupon yang disandarkan itu adalah nilai wang negara.(illahnya adalah jenis nuqud atau duit)

Sebelum pergi ke persoalan ke dua,terlebih dahulu saya menerangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan riba an-nasi'ah.

Riba an- nasi'ah ialah riba jahiliah iaitu menjual sesuatu dengan sesuatu daripada jenisnya atau dengan jenis selainnya dengan tempoh.(rujuk kitab al muamalat almaliah al muasirah Dr.Wahbah Az-Zuhaily ms:48)

Hadis dari saidina Umar al Khattab r.a berkata Nabi s.a.w bersabda:

الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء،...


Maksudnya: Emas ditukar dengan perak adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama… (rujuk kitab umdatul ahkam)


Begitu juga hadis dari Abi Said Al-Khudriy r. a: Bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوابعضها على بعض،و لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوابعضها على بعض،ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

Maksudnya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas (mata wang) kecuali sama jumlahnya serta janganlah melebihkan sebahagiannya. Kemudian janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama jumlahnya serta jangan melebihkan sebahagiannya dan janganlah menjualnya dengan cara sebahagian secara tunai dan sebahagian lagi ditangguhkan (rujuk kitab umdatul ahkam)

Daripada hadis di atas boleh kita simpulkan bawaha syarat penukaran wang adalah sama jumlahnya dan hendaklah berlaku pertukaran itu secara taqabuth (serah dan terima) segera dan tidak boleh ditangguhkan

2)Adakah berlaku riba nasi'ah kerana membeli kupon yang belum boleh membuat sebarang jual beli kecuali pada 25 hingga 30 jun?(Duit sudah ditukarkan dengan kupon tetapi kuponnya masih belum sah laku.Adakah ia termasuk menangguh atau melewatkan pertukaran wang dengan wang? )

Saya kiaskan masalah ini samalah halnya jika seseorang rakyat Malaysia yang ingin membeli wang Egypt (Pound) dengan wang Malaysia (RM).Wang Egypt ini hanya laku di negara tersebut dan tidak laku di Malaysia.

(Duit Malaysia sudah ditukar dengan duit Egypt tetapi duit Egypt masih belum boleh membuat sebarang jual beli kecuali di negara tersebut).

[Saya kiaskan negara Egypt sebagai Festival dan duit Egypt sebagai kupon yang hanya sah lakunya pada negara tersebut(hari festival)]

Ini bermakna kelewatan yang dikatakan riba an nasi'ah itu bukan pada sah lakunya sesuatu wang tetapi pada kelewatan atau penangguhan taqabuth (serah dan terima) pertukaran wang tersebut. Oleh yang demikian kupon yang akan sah lakunya pada 25 hingga 30 Jun itu tidak termasuk melewatkan pertukaran wang dengan wang

3) Jika demikian, adakah berlaku riba an- nasi'ah sekiranya melewatkan penyerahan antara wang dengan kupon?.

Ya,memandangkan tugas kupon adalah sebagai wang maka syaratnya hendaklah pertukaran wang dengan kupon itu dibuat secara serah dan terima dan tidak boleh secara tangguh, kerana penangguhan serah dan terima di dalam pertukaran wang dengan wang termasuk riba an-nasiah.

4)Apa salahnya melewat bayaran wang dengan kupon?Bukankah kupon tersebut telah disandarkan dengan nilai wang negara?

Untuk menjawab persoalan ini suka saya tunjukkan contoh riba an-nasi'ah yang saya nukilkan dari kitab buhus feqh muamalat dirasah muqaranah Jami'ah Al Azhar bagi tahun 1425h/2004m ms. 44

a)Pertukaran emas dengan emas dengan melewatkan pertukaran atau salah satu daripadanya.Pada contoh ini adalah satu jenis pertukaran (emas tukar dengan emas) dengan illah yang sama (nuqud)tetapi berlaku penangguhan,maka ia termasuk riba an nasi'ah.Begitu juga halnya sekiranya pertukaran perak dengan perak.

b)Pertukaran emas dengan perak dengan tempoh maka pada contoh ini,illah yang sama(nuqud) tetapi berbeza pada jenisnya(emas dan perak).dan berlaku penangguhan maka ia termasuk riba an-nasiah.Begitu juga halnya sekiranya menukar perak dengan emas.

Disini jelas bahawa illah wang dan kupon adalah sama iaitu sebagai nuqud (duit) tetapi jenis yang berbeza.sekiranya berlaku penangguhan maka ia termasuk riba an -nasi'ah.

Baiklah,sekarang ita beralih kepada kupon selepas festival berlangsung.

Di andaikan,sekolah tersebut tidak akan memulangkan mana mana kupon setelah tamat hari festival (30 Jun 2007).Ini bermakna,kupon yang masih lagi di tangan pembeli akan hapus tiada nilai seperti kertas kosong.Tidakkah di sana berlaku penindasan terhadap pembeli?

Jika perkara ini telah diberitahu terlebih awal.Setelah festival itu tamat,maka si pembeli tersebut sengaja memilih untuk menjadikan kuponnya tidak bernilai.

Samalah juga halnya sekiranya sesebuah negara sebagai contoh Malaysia mengatakan duit syiling RM1 akan tiada nilai pada akhir tahun 2007.Maka Seluruh rakyat di dalam atau luar negara atau siapa sahaja yang memiliki wang syiling RM 1 perlulah menukar atau menggantikan wang tersebut sebelum akhir tahun.Sekiranya gagal berbuat demikian maka pemilik syiling RM1 itu sengaja membiarkannya menjadi tiada nilai seperti besi buruk.

Manakala jika tidak diberitahu terlebih dahulu,Maka di situ barulah berlakunya penindasan kepada pembeli.

Cukuplah sekadar itu sahaja, sebenarnya banyak lagi persoalan tentang kupon kalau ingin di timbulkan satu persatu.Persoalan-persoalan di atas itu bukanlah dari sesiapa tetapi sengaja saya timbulkan dan cuba menjawabnya.Justeru itu,sebarang kesilapan hendaklah ditegur dengan hikmah dan bijaksana.

Wallahu A'lam

No comments: