email : scene_r[at]yahoo.com Y!M ID : scene_r

 

Sunday, April 6, 2008

Pengenalan asas konsep Kafalah

حديث- (مَن توفّى وعليه دَين فعليّ قضاؤه) – متفق عليه

Rasulullah s.a.w bersabda : “Sesiapa yang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang maka akulah yang akan membayarnya” (riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

بابُ الضَّمَان / كَفَالَة

Dhaman (jaminan kepada wangnya)

Kafalah (jaminan kepada orangnya)

DHAMAN

Dhaman (jaminan kepada wangnya)

Rukun Dhaman ada lima :

1) 1) Dhamin ( ضامن) -Penjamin

2) 2) Madhmun Lahu ( مضمون له ) (Sohibu Ad-Dain) – Pemiutang

3) 3) Madhmun Anhu (مضمون عنه) (Al-Madin) -Penghutang

4) 4) Madhmun (مضمون) (Ad-Dain) - Hutang

5) 5) Sighah (صيغة) - Bentuk jaminan

Contoh :

A: Assalamualaikum B. saya ada hajat sedikit

B: Waalaikumussalam.ya.Silakan.

A: Saya ingin meminjam duit kamu sebanyak RM1000

B : Boleh tetapi saya mahu jaminan terhadap wang saya itu.

A: Ada , ini rakan saya C sebagai penjamin

C: Ya , Saya menjamin hutang A kepada kamu

Dalam contoh di atas

A = Penghutang (Madhmun Anhu) (مضمون عنه)

B = Pemiutang (Madhmun Lahu) ( مضمون له )

C = Penjamin (Dhamin) ( ضامن)

Hutang (Madhmun) (مضمون) = RM1000

Contoh di atas adalah sighah (صيغة) (bentuk) jaminan


Sah Dhaman dengan siapa yang boleh tasaruf pada wangnya (waras,berakal,baligh dan boleh menguruskan harta dengan baik)

Maka tidak sah jaminan bayi, orang gila, orang bodoh, hamba yang tidak di izinkan oleh tuannya.

Sah jaminan itu daripada orang yang bankrup atau muflis dan dari hamba yang diizinkan oleh tuannya untuk membuat jaminan.

Di Syaratkan Madhmun lahu ( مضمون له ) (Pemiutang) mengetahui jaminan tersebut, tidak disyaratkan redha atau setuju daripada Madhmun Lahu ( مضمون له ) (Pemiutang) dan Madhmun Anhu (مضمون عنه) (Penghutang) dan juga tidak disyaratkan penghutang perlu mengetahui bahawa dia telah dijamin(penjamin memberi jaminan tanpa pengetahuan penghutang)

-Apabila penjamin memberi jaminan terhadap penghutang tanpa pengetahuan penghutang dengan membayar hutang si penghutang maka risikonya : Penjamin tidak boleh menuntut wang jaminan kepada penghutang.

Berbeza keadaan apabila penjamin memberi jaminan terhadap peghutang dengan izin penghutang

Apabila penjamin membayarkan hutang si penghutang dengan izin penghutang maka ketika itu Penjamin berhak menuntut penghutang untuk kembalikan wang jaminan yang telah diberikan kepada pemiutang

Syarat Madhmun (مضمون) (Hutang)

Disyaratkan Madhmun itu adalah hutang yang thabit.

-bermakna Tidak boleh memberikan jaminan sebelum ada hutang

Hutang itu perlulah diketahui.(sifat dan kuantiti)

Perlulah disertakan suatu ucapan atau lafaz yang bertujuan untuk memberikan bayaran kepada penghutang seperti lafaz “Aku jamin hutang kamu” atau yang seumpamanya.

Tidak boleh dengan lafaz takliq dengan syarat contohnya Apabila datang bulan Ramadhan aku jamin kamu” atau “Apabila En.A datang maka saya jamin kamu”.

Sah Dhaman darak selepas penyerahan atau penetapan harga.

Iaitu memberi jaminan kepada pembeli dengan sesuatu wang jaminan dalam keadaan sekiranya (pembeli itu khuatir bahawa) barang yang telah dibeli oleh pembeli itu tadi kepunyaan orang lain (penjual menjual barang yang bukan hak milik penjual) atau barang tersebut memiliki aib (kerosakan)

[pembeli meragui adakah barang yang ingin di jual oleh penjual merupakan milik penjual atau milik orang lain.Maka penjual boleh memberi suatu jaminan wang kepada pembeli]

Madhmun Lahu ( مضمون له ) (Pemiutang)

Pemiutang boleh menuntut wangnya sama ada daripada penghutang mahupun penjamin

Pemiutang boleh meminta jaminan lain kepada penjamin(mungkin disebabkan ada tanda-tanda bahawa penjamin itu akan muflis dsb) maka ketika itu boleh penjamin membuat seorang lagi penjamin.

Oleh itu pemiutang boleh menuntut wangnya sama ada daripada penghutang, penjamin, dan penjamin bagi penjamin.

Penjamin ( ضامن) (Dhamin)

Sekiranya penjamin di minta untuk melangsaikan hutang si penghutang maka si penjamin boleh menuntut wangnya semula daripada penghutang dengan syarat mendapat keizinan daripada penghutang ketika penjamin membuat jaminan sebagaimana yang telah kita di sebutkan di awal tadi.manakala sekiranya penjamin menjamin wang penghutang tanpa izin penghutang maka penjamin tidak boleh menuntut semula wang yang telah dijamin.

Penjamin boleh membayar hutang penghutang sama ada dengan izin penghutang atau tidak.

Tidak boleh memberi jaminan kepada barang seperti barang rampasan atau barang yang dipinjamkan.

KAFALAH

Kafalah (jaminan kepada orangnya)

Biasanya berlaku pada tahanan (ikat jamin)

Boleh memberikan jaminan kepada seseorang yang ada hutang (jaminan kepada orangnya iaitu penghutang bukan menjamin wangnya atau hutangnya)

Boleh juga memberi jaminan kepada seseorang yang akan dikenakan hukuman qisas.

-Contoh seorang pesalah yang boleh dikenakan hukuman qisas mahu pulang ke kampung halamannya.ketika itu ada penjamin yang menjamin pesalah tersebut untuk menghadirkan semula pesalah tepat pada waktu dan tarikh yang ditetapkan.Sekiranya yang dijamin (pesalah) itu hilang maka yang menjamin (penjamin) akan dipenjarakan.

Tidak boleh memberi jaminan kepada pesalah yang dikenakan hukuman Hudud

[Contoh seorang penjamin mengatakan :sekiranya pesalah ini tidak dihukum maka penjamin dihukum.Cara sebegini tidak dibolehkan]

Sekiranya kafalah itu telah disahkan secara itlaq sahaja maka pesalah boleh dituntut kembali atau ditangkap semula pada bila-bila masa sahaja

[contoh: Penjamin meminta supaya pesalah A dibebaskan (secara itlaq iaitu tidak menyatakan tempoh tertentu) maka pesalah tersebut boleh ditangkap semula pada bila-bila masa]

Manakala sekiranya penjamin meminta supaya pesalah di bebaskan dalam tempoh maka setelah tempoh barulah boleh menahan atau menangkap semula pesalah tersebut

contoh penjamin meminta supaya pesalah A dibebaskan dalam tempoh tiga hari maka setelah tiga hari barulah boleh ditangkap semula pesalah A.

Sekiranya pesalah tersebut tidak dapat dicari (menghilang) maka tidak dituntut penjamin untuk mendatangkan pesalah kecuali penjamin mengetahui di mana tempat persembunyian pesalah tersebut.Sekiranya penjamin mengetahui tempat persembunyian pesalah, maka berikan waktu pada penjamin untuk pergi ke tempat persembunyian pesalah dengan tujuan membawa pulang pesalah tersebut.

-Sekiranya penjamin tidak berjaya menghadirkan pesalah maka penjamin yang akan dipenjara tetapi tidak diwajibkan bagi penjamin untuk membayar hutang penyebab si pesalah itu dipenjarakan.

-Sekiranya pesalah (makful) itu mati maka gugurlah kafalah penjamin.

Tetapi sekiranya diminta bukti yang membuktikan bahawa pesalah (makful) benar-benar sudah mati,maka bolehlah penguasa atau polis menahan mayat pesalah sebelum dikuburkan untuk penyaksian bahawa pesalah tersebut benar-benar sudah mati.

-Rujukan:

Kitab Umdatu As-Salik Wa Uddatu An-Nasik lil Imam Syihabuddin Abi Al-Abbas Ahmad Ibnu Naqib

2 comments:

Herry said...

Terima Kasih ats sgla info mngenai kafalah, moga Allah mberkati mereka yang sntiasa brkongsi ilmu dlm khdupannya dan moga mndapat kjayaan dunia akhirat.

Herry said...

trima kasih x terhingga..........